Privéles

Op maandagavond en zaterdagmorgen wordt er op een afgesloten oefenterrein les gegeven. Dit gebeurt volledig individueel. De lesduur bedraagt 20 à 30 minuten en de cursist plant zelf elke nieuwe afspraak in. Tijdens de les kan er gewerkt worden  aan opvoeding , oefeningen aanleren of probleemgedrag, al naar gelang de cursist dit zelf aangeeft.Er wordt altijd begonnen in alle rust, zonder afleiding.

Bij het oefenterrein is er tevens de mogelijkheid om alles wat er op het terrein is aangeleerd, ook ten uitvoer te brengen op de openbare weg of in een bosrijk gebied. Hierdoor zal de hond leren dat gehoorzaamheid overal verwacht wordt.
Er bestaat ook de mogelijkheid om privé les te combineren met begeleiding thuis.

Copyright © 2012 by "Clair Bouman" 
dogsloyalty.com
Begeleiding en opvoeding van puppy’s

Op het oefenterrein wordt er gewerkt aan de opvoeding van de pup; net als bij de privé lessen in sessies van 20 à 30 minuten.

De hoofdzaak is natuurlijk om probleemgedrag in de toekomst te voorkomen.
Alle dagelijkse zaken zoals bijtgedrag, zindelijkheid, alleen leren blijven, niks kapot maken,wandelen aan de lijn, hoe om te gaan met bezoek etc. komen aan de orde.
Daarnaast zal er op een puppy manier begonnen worden met het aanleren van oefeningen die straks passen in het vervolg van de opvoeding.
Begeleiding thuis

Samen met de baas wordt er in de thuissituatie bekeken wat het probleem is.
Na het stellen van een diagnose, wordt er direct onder begeleiding gestart met de therapie met of zonder hulp van een helpende hond.
Na het eerste consult wordt er contact gehouden met de eigenaar en wordt de therapie op de gekozen wijze voortgezet of bijgesteld.
Er bestaat ook de mogelijkheid om de begeleiding thuis te combineren met privé les op het oefenterrein.